Usługi transportu samochodowego, osobowego lub towarowego wymagają posiadania licznej dokumentacji. Dokumenty transportowe oraz liczne druki to temat trudny i skomplikowany do opanowania nawet dla osób fizycznych czy prawnych obecnych na rynku przewozowym od dłuższego czasu. W tym artykule uporządkujemy dokumenty przewozowe w transporcie samochodowym i wskażemy co kierowca mieć musi by w zgodzie z prawem świadczyć transport.

Dokumenty osobiste kierowcy i dokumentacja pojazdu

Każdy kierowca świadczący usługi transportowe musi posiadać ważne prawo jazdy odpowiedniej dla masy i typu pojazdu kategorii. Oprócz tego kierujący jest zobowiązany posiadać ważne badania psychologiczne i lekarskie. Jeżeli pojazd jest wyposażony w nowoczesne tachografy cyfrowe kierujący nim musi posiadać kartę kierowcy, która odpowiada za rejestrację czasu i przebiegu jazdy. Kierwoca powinien posiadać również druki dotyczące przewożonego towaru i jego specyfikacji.

Równie ważne jest posiadanie dokumentów bezpośrednio dotyczących pojazdu. Poza oczywistym dowodem rejestracyjnym pojazdu i ubezpieczeniu kierowca musi posiadać upoważnienie do korzystania z prowadzonego pojazdu. W przypadku innych okoliczności na przykład przewozu zwierząt lub substancji niebezpiecznych wymagane są też inne dokumenty odnoszące się do tych kwestii.

Dokumenty tras międzynarodowych i inne druki

Przewóz międzynarodowy różni się od krajowego potrzebą posiadania dodatkowych dokumentów. Podstawą jest posiadanie listu CMR czyli pozwolenia na międzynarodową działalność przewozową wyposażonego w opis specyfikacji przewożonego ładunku. Ponadto kierowca poruszający się po międzynarodowych szlakach drogowych musi posiadać licencję na międzynarodowy transport drogowy danego towaru oraz w przypadku kierowcy spoza Unii Europejskiej w jej obrębie świadectwo kierowcy.

Ważnymi drukami są też te dotyczące przewozów szczególnych. Ich stosowanie jest obowiązkowe zarówno w Polsce jak i wielu innych państwach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych niezbędne są świadectwa ADR, zaś w przewozach żywności i towarów psujących się w szybkim tempie świadectwa ATP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *